tolmiea menziesii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tolmiea menziesii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tolmiea menziesii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tolmiea menziesii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tolmiea menziesii

    Similar:

    pickaback plant: vigorous perennial herb with flowers in erect racemes and having young plants develop at the junction of a leaf blade and the leafstalk

    Synonyms: piggyback plant, youth-on-age

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).