toe-dance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toe-dance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toe-dance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toe-dance.

Từ điển Anh Việt

  • toe-dance

    * danh từ

    điệu múa trên đầu ngón chân, động tác múa trên đầu ngón chân