toby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toby.

Từ điển Anh Việt

  • toby

    /'toubi/

    * danh từ

    bình đựng bia hình con lật đật

Từ điển Anh Anh - Wordnet