toboggan cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toboggan cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toboggan cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toboggan cap.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toboggan cap

    Similar:

    ski cap: a close-fitting woolen cap; often has a tapering tail with a tassel

    Synonyms: stocking cap

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).