timur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • timur

    Similar:

    tamerlane: Mongolian ruler of Samarkand who led his nomadic hordes to conquer an area from Turkey to Mongolia (1336-1405)

    Synonyms: Tamburlaine, Timur Lenk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).