tilapia nilotica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tilapia nilotica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tilapia nilotica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tilapia nilotica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tilapia nilotica

    Similar:

    bolti: important food fish of the Nile and other rivers of Africa and Asia Minor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).