tightener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightener.

Từ điển Anh Việt

 • tightener

  /'taitn/

  * danh từ

  (kỹ thuật) cái tăngxơ

  bữa ăn no căng bụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tightener

  * kỹ thuật

  bánh đai căng

  bánh đệm

  bộ căng giấy

  lô căng giấy

  puli căng

  cơ khí & công trình:

  bánh hướng dẫn

  hóa học & vật liệu:

  puli kéo căng

  thiết bị căng