tick-tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tick-tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tick-tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tick-tack.

Từ điển Anh Việt

 • tick-tack

  /'tik'tæk/

  * danh từ

  tiếng tích tắc (của đồng hồ)

  tiếng đập của tim

  hiệu báo (trong cuộc chạy thi)