tiarella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiarella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiarella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiarella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tiarella

    small genus of North American herbs having mostly basal leaves and slender racemes of delicate white flowers

    Synonyms: genus Tiarella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).