thurs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thurs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thurs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thurs.

Từ điển Anh Việt

  • thurs

    * (viết tắt)

    thứ Năm (Thursday)

    viết tắt

    thứ Năm (Thursday)