thrip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thrip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thrip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thrip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thrip

    Similar:

    thrips: any of various small to minute sucking insects with narrow feathery wings if any; they feed on plant sap and many are destructive

    Synonyms: thripid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).