thankfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thankfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thankfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thankfully.

Từ điển Anh Việt

 • thankfully

  * phó từ

  một cách biết ơn

  tôi/ chúng tôi rất vui mừng; may mắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thankfully

  in a thankful manner; with thanks

  he accepted thankfully my apologies

  Synonyms: gratefully

  let us be thankful that

  thankfully he didn't come to the party