terry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terry.

Từ điển Anh Việt

  • terry

    * danh từ

    vải bông, vải bông xù (dùng làm khăn tắm, khăn mặt )

Từ điển Anh Anh - Wordnet