terrorise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terrorise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terrorise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terrorise.

Từ điển Anh Việt

 • terrorise

  * ngoại động từ

  làm cho khiếp sợ, khủng bố

  hăm doạ, đe doạ (bằng bạo lực )

  * nội động từ

  trở nên khiếp sợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet