termes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

termes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm termes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của termes.

Từ điển Anh Việt

 • termes

  * danh từ số nhiều termites

  xem termite

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • termes

  type genus of the Termitidae

  Synonyms: genus Termes

  Similar:

  term: name formally or designate with a term