terga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terga.

Từ điển Anh Việt

  • terga

    số nhiều của tergum