tensioning device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tensioning device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tensioning device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tensioning device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tensioning device

  * kỹ thuật

  đồ gá kẹp

  gầu ngoạm

  cơ khí & công trình:

  thiết bị cặp

  thiết bị siết

  xây dựng:

  thiết bị kéo (căng)