tenet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenet.

Từ điển Anh Việt

 • tenet

  /'ti:net/

  * danh từ

  giáo lý; chủ nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tenet

  Similar:

  dogma: a religious doctrine that is proclaimed as true without proof