temperature-time relationship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature-time relationship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature-time relationship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature-time relationship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temperature-time relationship

  * kinh tế

  sự quan hệ về nhiệt độ và thời gian

  * kỹ thuật

  vật lý:

  quan hệ nhiệt độ-thời gian