temperately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperately.

Từ điển Anh Việt

 • temperately

  * phó từ

  cư xử có chừng mực; tỏ ra tự kiềm chế; điều độ

  có nhiệt độ ôn hoà (khí hậu không nóng quá, không lạnh quá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • temperately

  with restraint

  he used the privileges of his office temperately

  without extravagance

  these preferences are temperately stated

  Similar:

  abstemiously: in a sparing manner; without overindulgence

  he ate and drank abstemiously

  indulged temperately in cocktails