tele- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tele- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tele- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tele-.

Từ điển Anh Việt

  • tele-

    Cách viết khác : tel-