telco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telco.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telco

    * kinh tế

    công ty điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet