tela nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tela nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tela giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tela.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tela

    * kỹ thuật

    y học:

    mô mạng (mô hình mạng mỏng)