teal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teal.

Từ điển Anh Việt

 • teal

  /ti:l/

  * danh từ, số nhiều không đổi

  (động vật học) mòng két

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • teal

  any of various small short-necked dabbling river ducks of Europe and America

  Similar:

  bluish green: a blue-green color or pigment

  they painted it a light shade of bluish green

  Synonyms: blue green

  bluish green: of a bluish shade of green

  Synonyms: blue-green, cyan