tapis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tapis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tapis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tapis.

Từ điển Anh Việt

 • tapis

  /'tæpi:/

  * danh từ

  tấm thảm

  to come (be) on the tapis

  được đưa ra bàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tapis

  Similar:

  tapestry: a heavy textile with a woven design; used for curtains and upholstery