tapir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tapir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tapir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tapir.

Từ điển Anh Việt

  • tapir

    /'teipə/

    * danh từ

    (động vật học) heo vòi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tapir

    large inoffensive chiefly nocturnal ungulate of tropical America and southeast Asia having a heavy body and fleshy snout