tangiers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangiers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangiers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangiers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tangiers

  Similar:

  tangier: a city of northern Morocco at the west end of the Strait of Gibraltar

  the first tangerines were shipped from Tangier to Europe in 1841

  tangier: a city of northern Morocco at the west end of the Strait of Gibraltar

  the first tangerines were shipped from Tangier to Europe in 1841

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).