tandoor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tandoor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tandoor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tandoor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tandoor

    a clay oven used in northern India and Pakistan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).