talinum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talinum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talinum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talinum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • talinum

    genus of mainly American more-or-less succulent herbs

    Synonyms: genus Talinum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).