takeaway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeaway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeaway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeaway.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • takeaway

  a concession made by a labor union to a company that is trying to lower its expenditures

  the act of taking the ball or puck away from the team on the offense (as by the interception of a pass)

  Similar:

  takeout: prepared food that is intended to be eaten off of the premises

  in England they call takeout food `takeaway'

  Synonyms: takeout food

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).