take-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

take-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm take-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của take-out.

Từ điển Anh Việt

 • take-out

  * tính từ

  mua mang về (thức ăn)

  * danh từ

  cửa hàng bán thức ăn mang về

  bữa ăn mua ở một cửa hàng bán thức ăn mang về

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • take-out

  * kỹ thuật

  chất lắng

  dụng cụ dỡ khuôn (dùng khi dỡ khuôn)

  sự dỡ (lấy vật phẩm ra khỏi khuôn)