tailpipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tailpipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tailpipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tailpipe.

Từ điển Anh Việt

 • tailpipe

  * danh từ

  ống bô (ống xả khí của xe có động cơ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tailpipe

  * kỹ thuật

  ống pô

  ống thải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tailpipe

  a pipe carrying fumes from the muffler to the rear of a car