t-bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

t-bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm t-bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của t-bone.

Từ điển Anh Việt

  • t-bone

    * danh từ

    xương hình chữ T (nhất là trong một miếng thịt bò)