synaeresis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synaeresis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synaeresis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synaeresis.

Từ điển Anh Việt

 • synaeresis

  /si'niərəsis/ (synaeresis) /si'niərəsis/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) hiện tượng hoà hợp nguyên âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • synaeresis

  Similar:

  syneresis: the contraction of two vowels into a diphthong

  syneresis: the separation of liquid from a gel that is caused by contraction (as in cheese making)