swaziland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swaziland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swaziland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swaziland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swaziland

    a landlocked monarchy in southeastern Africa; member of the commonwealth that achieved independence from the United Kingdom in 1968

    Synonyms: Kingdom of Swaziland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).