surprisingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surprisingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surprisingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surprisingly.

Từ điển Anh Việt

 • surprisingly

  * phó từ

  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc; đáng sửng sốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surprisingly

  in a surprising manner

  he was surprisingly friendly

  Similar:

  amazingly: in an amazing manner; to everyone's surprise

  amazingly, he finished medical school in three years

  Synonyms: astonishingly