supersession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supersession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supersession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supersession.

Từ điển Anh Việt

 • supersession

  /,sju:pə'seʃn/

  * danh từ

  sự bỏ đi

  sự thay thế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supersession

  Similar:

  supersedure: act of replacing one person or thing by another especially one held to be superior