suffrutex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suffrutex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suffrutex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suffrutex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suffrutex

    Similar:

    subshrub: low-growing woody shrub or perennial with woody base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).