subularia aquatica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subularia aquatica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subularia aquatica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subularia aquatica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subularia aquatica

    Similar:

    awlwort: small aquatic plant having tufted awl-shaped leaves in a basal rosette and minute white flowers; circumboreal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).