sublessee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sublessee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sublessee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sublessee.

Từ điển Anh Việt

  • sublessee

    /'sʌble'si:/

    * danh từ

    người thuê lại