streaky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streaky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streaky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streaky.

Từ điển Anh Việt

 • streaky

  /'stri:ki/

  * tính từ

  có đường sọc, có vệt

  có vỉa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • streaky

  Similar:

  streaked: marked with or as if with stripes or linear discolorations

  streaked hair

  fat legs and dirty streaky faces