stravinskian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stravinskian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stravinskian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stravinskian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stravinskian

    Similar:

    stravinskyan: of or relating to or like or in the manner of Stravinsky

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).