straightjacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightjacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightjacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightjacket.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • straightjacket

    Similar:

    straitjacket: a garment similar to a jacket that is used to bind the arms tightly against the body as a means of restraining a violent person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).