stokehole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stokehole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stokehole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stokehole.

Từ điển Anh Việt

 • stokehole

  /'stoukhould/ (stokehole) /'stoukhoul/

  * danh từ

  buồng lò (của tàu thuỷ chạy hơi nước)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stokehole

  Similar:

  stokehold: (nautical) chamber or compartment in which the furnaces of a ship are stoked or fired

  Synonyms: fireroom