stirrer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stirrer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stirrer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stirrer.

Từ điển Anh Việt

 • stirrer

  /'stə:rə/

  * danh từ

  người khuấy động, người xúi giục, người gây ra

  thìa khuấy

  que cời (để cời củi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stirrer

  an implement used for stirring

  Similar:

  scaremonger: a person who spreads frightening rumors and stirs up trouble