stingily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stingily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stingily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stingily.

Từ điển Anh Việt

 • stingily

  * phó từ

  xem stingy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stingily

  in a stingy manner

  their rich uncle treated them rather chintzily

  Synonyms: cheaply, chintzily