stiletto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiletto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiletto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiletto.

Từ điển Anh Việt

 • stiletto

  /sti'letou/

  * danh từ

  dao găm nhỏ

  cái giùi

  * ngoại động từ

  đâm bằng dao găm nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stiletto

  a small dagger with a tapered blade