stenotaphrum secundatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stenotaphrum secundatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stenotaphrum secundatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stenotaphrum secundatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stenotaphrum secundatum

    Similar:

    st. augustine grass: low mat-forming grass of southern United States and tropical America; grown as a lawn grass

    Synonyms: buffalo grass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).