steganopus tricolor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steganopus tricolor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steganopus tricolor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steganopus tricolor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steganopus tricolor

    Similar:

    wilson's phalarope: breeds on the northern great plains of Canada

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).