stefan zweig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stefan zweig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stefan zweig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stefan zweig.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stefan zweig

    Similar:

    zweig: Austrian writer (1881-1942)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).